top of page
A7V07076.jpg

Velkommen til Innherred Kristne Skole

Innherred Kristne Skole er en kristen 10-årig grunnskole i Inderøy kommune. Skolen holder til i leide lokaler på Framverran.


IKS er et alternativ til den offentlige skolen. Vår skole har til hensikt å hjelpe foreldrene med å gi barna en kristen oppdragelse.
De vil også få en god allmenndannelse og opplæring.

Hjem: Welcome

JOBBE PÅ IKS?

Vi søker ny rektor og nye tillegg i lærerstaben vår fra neste skoleår!
Er du den vi ser etter?

Hjem: Tekst
A7V07125.jpg

LÆRING OG VOKSTER

i et trygt og trivelig skolemiljø

Hjem: Bilde

Støtt IKS

IKS mottar via statsbudsjettet ca 85% av driftstilskuddet, i forhold til den offentlige skolen. For dekning av andre utgifter, blant annet til bygninger, så mottar IKS bare en brøkdel. IKS mottar derfor totalt sett betydelig mindre tilskudd enn den offentlige skolen.

Vi er derfor avhengige av og svært takknemlige for all støtte, gaver og dugnadshjelp.


Ønsker du å gi en gave til Innherred Kristne Skole?

Vårt kontonummer er:
4484.13.04931

Hjem: Tekst
A7V07233_edited.jpg

Forbønnsemne: Skolen vår har et udekket behov for lærer og rektor fra høsten av. Ta gjerne kontakt med rektor eller styreformann hvis du eller noen som du kjenner er villige til å stå i denne tjenesten.

Vær gjerne med oss i forbønn til Gud om dette.

Hjem: Bilde
bottom of page