top of page

INFORMASJON

-

SØKNAD OM SKOLEPLASS

IKS er en fådelt skole godkjent for inntil 40 elever. De 12 elevene er per i dag fordelt på A-klassen (1.-4. trinn) og B-klassen (5.-10. trinn), med ytterligere deling av mellomtrinn/ungdomsskole i noen fag.

Søknadsfristen for opptak av nye elever er normalt sett 1. desember året før skolestart, men søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert fortløpende. Last ned søknadsskjema under.


Når nye familier søker om elevopptak ved IKS, vil de få en informasjonssamtale med rektor, med presentasjon av skolen. Velkommen til å ta kontakt!​

SKOLERUTE 2022/2023

-

SKOLENS VEDTEKTER

-

ORDENSREGLEMENT IKS

-

INNTAKSREGLEMENT IKS

-

FORELDREBETALING

Skolepengesatsene er for tiden (per mnd): 
ett barn: 600 kr 
to barn: 1000 kr 
tre eller flere barn: 1200 kr

SKOLESKYSS

Elever i grunnskolen har rett på gratis skoleskyss ved for eksempel lang reisevei.
Ta kontakt med skolen for mer info om skoleskyssen ved IKS.

-
Informasjon: Filer
bottom of page