top of page

OM SKOLEN

Innherred Kristne Skole er en kristen 10-årig grunnskole i Inderøy kommune, godkjent etter friskoleloven. Vi er et alternativ til den offentlige skolen, og vår skole vil hjelpe foreldrene med å gi barna en kristen oppdragelse. De vil også få en god allmenndannelse og opplæring.

Formålet med skolen:

Skolen skal ved Guds nåde, i forståelse og samarbeid med heimen:

- Hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.
- Legge til rette for at elevene i møte med Guds Ord og et kristent miljø, kan bli vunnet for Kristus, få vekstvilkår for troen og håp om evig liv.
- Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, gi elevene hjelp til å leve et rikt liv til Guds ære og til medmenneskers gagn.


Fra grunnlaget:

Grunnlaget for skolen er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristusvitnesbyrd og skriftsynet til Jesus og apostlene, det vil si:
- Skriftens vitnesbyrd om seg selv, Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånd, troverdig og urokkelig, helt igjennom Guds Ord gitt med menneskelig språk.
- Den evangelisk-lutherske lære, som er nedfelt i bekjennelsesskriftene til Den Norske Kirke, er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelses-grunnlag for virksomheten ved skolen.

A7V07372.jpg
Om skolen: About Us

Skolestyret 22/23

Skolestyret for skoleåret 22 / 23 består av følgende medlemmer:

Per Ola Hovd, Steinar Kvalvik, Endre Overøye og Leonard Hovd.

A7V07216.jpg
Om skolen: Tekst
bottom of page